Huisregels

Misschien vervelend, maar om iedereen optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze hal, hebben we een aantal (zeer voor de hand liggende) huisregels opgesteld:

 • Honden dienen voor betreden van de hal grondig te zijn uitgelaten op de hiervoor bestemde uitlaatstrook naast de hal op het terrein. Uitwerpselen dienen ten alle tijden opgeruimd te worden. De zakjes kunnen gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde containers op het terrein
 • Honden dienen verplicht op het terrein te blijven
 • De kunstgrasmat mag alleen worden betreden met schone schoenen (er zijn geen spikes of noppen toegestaan!). Controleer dus eerst uw schoenen voor het betreden van de mat
 • Het is niet toegestaan etens- en drinkenswaren op de kunstgrasmat te nuttigen of achter te laten
 • Met uitzondering van de kantine is in het gehele gebouw geen glaswerk toegestaan
 • Vuil en afval gooit u in de prullenbakken
 • Behandel inventaris en toestellen alsof het van uzelf zou zijn
 • Laat de ruimten achter zoals u deze heeft aangetroffen: schoon en opgeruimd
 • Een ieder dient met respect om te gaan met de honden en/of andere aanwezigen
 • Bij gebreken en/of schade aan materiaal in de hal dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met de eigenaar/beheerder
 • Het is ten allen tijde verplicht de aanwijzingen van het personeel op te volgen
 • Bij diefstal of ontoelaatbaar gedrag zal er aangifte gedaan worden door het personeel
 • Bij conflicten waarin dit reglement niet voorziet beslist de eigenaar/beheerder

Gebruik van de hal geschiedt voor eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De eigenaar/beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het beschadigen, verwisselen, zoek raken of ontvreemden van eigendommen van de gebruiker en schade of ongevallen welke op enige wijze door de gebruiker voortvloeien uit het gebruik of het  betreden van de accommodatie en de daarbij behorende ruimtes en inventaris